Byggskadeservice

Vi på EGC som jobbar med skadehantering och försäkringsärenden har särskilt stor kompetens för det. Alla är till exempel vana att arbeta i hem och andra miljöer och ta hänsyn till verksamhet som pågår där. Att följa byggnormer och branschregler är självklart, liksom att företaget är auktoriserat för våtrumsarbeten. Vi utbildar och utvecklar våra medarbetare kontinuerligt genom externa och interna utbildningar.

Smidigt och enkelt

Alla jobbar i samma mobila kalkylprogram. Det ger en flexibel och effektiv skadehantering med tillgänglighet, pålitlighet, återkoppling och korta leveranstider, både till försäkringstagare och försäkringsbolag. På skadeplatsen kopplar vi upp programmet och besiktigar skadorna med fotografering, dokumentering, rapportering, kalkyl och genomgång av den skadelidandes villkor.

Begär offert!