Nybyggnation

ERT HUS BYGGS ALLTID AV VÅRA ERFARNA EXPERTER.

 

VI TAR ANSVAR FÖR HELA NYBYGGNATIONEN.

När ni väljer att låta oss bygga ert nya hus ger vi er ansvarsfullt expertstöd och bred service från start till mål. Tillsammans med våra kunniga säljare tar ni reda på vilka förutsättningar som finns för att förverkliga just din husdröm när det gäller tomt, hustyp och ekonomi.

Säljaren finns med som stöd under hela nybyggnationen och hjälper även till vid kontakter med myndigheter och bank.

PERSONLIG LÖSNING

Om ni vill erbjuder vi er hjälp av en arkitekt som skräddarsyr en huslösning. Våra arkitekter har bred erfarenhet av att skapa unika villor och hjälper till med prioriteringarna och att tolka planbestämmelser och krav. Ni får även personlig konsultation hos vår köksleverantör Marbodahl och lokala kakel- och klinkerbutik.

VÅRA PROJEKTLEDARE SAMORDNAR OCH TAR ANSVAR

Projektsamordnare har ett starkt samarbete med de underentreprenörer som är utvalda att utföra byggnationen (färdigställandefasen) av ert hus.

Tidsplanering och samordning mellan entreprenörer och leverantörer av olika material är viktiga för att säkra att huset färdigställs i rätt tid och till rätt kvalitet. Utsedd byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) har bland annat till uppgift att planera och styra det dagliga arbetet på bygget.

Nödvändiga kontakter och möten mellan vår personal och byggarbetsmiljösamordnaren sker under hela byggnationen. Inför vissa val kan även ni behöva träffa byggledare och underentreprenörer direkt på byggplatsen.

UNDERENTREPRENÖRER

Det är entreprenörer som vi har godkänt och som därmed ingår i vårt nätverk. De får kontinuerlig information, utbildning och uppdatering vad gäller produkt, inklusive förändringar i de regelverk som berör exempelvis Boverkets regelverk och regler kring arbetsmiljö.


Begär offert!