Stambyten

VAD INNEBÄR EGENTLIGEN ETT STAMBYTE?

Ett stambyte betyder att rör och ledningar byts ut. Anledningen är först och främst att minimera risken för vattenskador. I och med att stammarna har begränsad livslängd behöver man byta ut dem i rätt tid. Det kan annars leda till problem med kostsamma vattenskador.

HUR LÅNG TID TAR RENOVERINGEN AV MITT BADRUM?

Det beror på om det finns vattenskador, men du kan generellt räkna med att det – utan vattenskador – tar cirka sex till tio veckor per lägenhet.
Tidsplanen för stambytet upprättas alltid med hänsyn till de rådande förhållandena.

KAN JAG LITA PÅ ATT ARBETET INTE DRAR UT PÅ TIDEN?

Som totalentreprenör kan vi hålla de tidsramar vi satt upp.

MÅSTE JAG FLYTTA UT UNDER DE VECKOR SOM STAMBYTET PÅGÅR?

Det behövs inte, men självklart blir det en del begränsningar i det dagliga livet  Provisoriska toaletter och duschar upprättas i lämpliga utrymmen i fastigheten eller i vagnar på gården. Finns det särskilda önskemål tar vi naturligtvis hänsyn till dessa.

Begär offert!